Vad betyder kirurgisk stål?

  • "Kirurgisk stål" är en benämning på rostfritt stål, vilket är den typ av stål som används i örhängesstift och piercing.

    Kirurgiskt stål avger ingen nickel.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?