Vad är akrylsten?

  • En akrylsten är en formgjuten slipad plaststen.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?