Har ni nickel i era smycken?

  • Alla smycken som Glitter säljer följer EU:s lagar och regler för hur mycket nickel ett smycke får avge.

    Stift, ringar och andra smycken som efter håltagning placeras i öron eller i andra delar av kroppen får avge max 0,2 mikrogram nickel/cm2/vecka, övriga smycken får avge max 0,5 mikrogram nickel/cm2/vecka.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?