Vad ställer ni för krav på era leverantörer?

 • Vi ställer höga krav på våra leverantörer för att du som kund skall känna dig trygg när du köper Glitters produkter.

  Genom avtal förpliktigar sig våra leverantörer att följa de krav som vi har gällande t.ex. nickel, hållfasthet, funktion, färgäkthet och torrfällning för att bara nämna några.

  Glitter följer EU:s regler enligt lagstiftningen REACH avseende farliga och förbjudna ämnen i våra produkter.
  Förutom att våra leverantörer genomför olika tester, så gör även vi egna kvalitetskontroller där vi testar produkterna så att de uppfyller de krav som vi ställt på våra leverantörer.

  För att säkerställa kvaliteten på våra produkter används bland annat röntgen. Har du fler funderingar kring vår kvalitetskontroll är du välkommen att ta kontakt med vår kvalitetsavdelning på customerservice@glitter.se

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?