Kan jag skicka tillbaka produkter som saknar sin originalförpackning?

  • Nej, returnerade varor skall vara oanvända och i originalförpackning samt eventuella hangtags skall bifogas.

    Vi gör en bedömning vid varje enskild retur och en värdeminskning med upp till 100% kan dras av vid återbetalning om varan hanterats i större omfattning än vad som var nödvändigt för att fastställa dess egenskaper

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?